Høytrykksapplikasjoner med stempelpumper

HydroJetting ,vann-hydraulikk-høytrykksteknikk–overflate behandling -eller prosess teknologi  , injeksjon–trykking og testing – KAMAT GmbH dekker det hele .

Høytrykkspumper, komplette pumpesystemer og høytrykkssystemer sin spesial kompetanse.

KAMAT er en av få produsenter som har all produksjon “inn house“ , dvs alt under “samme tak“.  Dette sikrer full kontroll i alle produksjonsledd før testing og levering til kunde.  Denne type produksjon er unik i verdenssammenheng da de langt fleste produserer deler i lavkostland.

 

I mer enn 40 år har KAMAT spesialisert seg på en ting: Høytrykksapplikasjoner. Kamat utvikler og produserer stempelpumper og komplekse pumpesystemer, samt komplette høytrykkssystemer, inkludert pumpeutstyr og høytrykksutstyr. Alltid på det høyeste tekniske nivå. Kamat høytrykkspumper opererer opp til 1200 kW og 4000 bar  og oppe til  4000 ltr/min, og kan leveres i hundrevis av varianter tilpasset kundens behov.

KAMAT produktprogram omfatter produksjon av stasjonære eller mobile pumpe enheter, flerpumpe løsninger og nøkkelferdige høytrykkssystemer. HydroBar AS har i alle år vært hoved forhandler i Norge og leverer med samme kvalitet i alle ledd som Kamat sin ideologi tilsier.

Med intensive opplæringskurs, overfører vi vår kompetanse innen systemer, kontroll og høytrykksteknologi til våre kunder. Enten ved vår fabrikk i Witten -Tyskland – eller vår sertifiserte partner HydroBar som utfører dette hos kunde relatert til hans applikasjoner.

Selv om våre produkter og systemer er utformet slik at deres drift og vedlikehold er så enkle som mulig, (det automatiseres i mange tilfeller for mye) har høytrykksteknologien i seg selv en rekke særegenheter, og automatiseringsteknologien krever også presis kunnskap, spesielt når den er integrert i et overordnet system. Anlegget, kontrollen og høytrykksteknologi er en forutsetning for å få størst mulig nytte av KAMAT-anlegget. Av denne grunn anbefaler vi at du trener personalet og operatøren tilsvarende.

Vår opplæring og kurs  inkluderer drift og vedlikehold av komponenter samt komplette systemer. Det legges særlig vekt på sikker drift HMS og forebyggende tiltak. Når det gjelder kontroll, trener vi på Siemens S7 eller på forespørsel også på andre systemer som brukes av kunden. Kursene utføres vanligvis av våre verdensomspennende partnere. Vi tilbyr selv trening på KAMAT hovedkvarter i Witten.

Pålitelighet og pålitelige høytrykkssystemer

Kjemisk, olje, gass, gruvedrift, industriell rengjøring eller andre sektorer: KAMAT er hjemme der høytrykksteknologi er etterspurt.

Vi har etablert oss i flere tiår med et enkelt konsept i ulike bransjer: enkelhet, fleksibilitet og pålitelighet. Alle tre faktorene er spesielt relevante for kjemikalier, olje og gass, gruvedrift og industrielle rengjøringssektorer . Enkelhet oppnås gjennom modulær design, og det enkleste vedlikeholdet . Og pålitelighet, fordi våre produkter er designet og produsert spesielt for dette formålet,  å sikre at arbeidsprosessene dine løper pålitelig.

På mange områder av anleggs- og maskinteknikk, for eksempel, hydrauliske presser og smiing samt avkalkingsanlegg er gjenstand for strenge restriksjoner, for eksempel som følge av brann- og eksplosjonsfare eller på grunn av miljøvernkrav. I disse tilfellene er stasjoner med et vannhydraulisk system en sikker og pålitelig løsning som vi tilbyr våre kunder med vår sofistikerte høytrykksteknologi. Basert på våre høyytelsespumper produserer vi våre egne vannhydrauliske systemer, hvor kraftproduksjon og kraftutnyttelse kan plasseres fleksibelt ved hjelp av rør eller slangelinjer.

Alle komponenter for høytrykkssystemene er utviklet av våre høyt spesialiserte ingeniører uten unntak, og vi produsere dem selv og tester komplett i egne fabrikker.

Fra produksjon – til test til ferdig produkt

 


High-Pressure Technology for complex industrial Uses
With high-pressure technology, we make water usable as a tool and safely convey process media of all types.
The development and manufacture of high-pressure pumps and systems for industrial employment are our core competencies: Industrial cleaning, pipe cleaning, water jet cutting, process technology and hydraulic applications, for example in mining, are only a few areas of application. Furthermore, we develop and produce pump accessories, ranging from high-pressure guns through to remotely controlled cleaning machines.

Our spectrum spans stationary or mobile single-pump units, virtual multiple pumps and turnkey high-pressure systems. We do everything from just delivering pumps, through to integration of our high-pressure systems into existing processes with the corresponding automatic control. We can manufacture 100 percent of the pumps and accessories that we sell, which is a unique feature in the sector.