HydroBar AS – er en komplett og solid sertifisert hovedforhandler av tyske KAMAT høytrykks pumper – aggregater og tilbehør for overflatebehandling med trykk opp til 4000 Bar og vannmengde opp til 4000 ltr/min.

Likeledes pumper for de fleste flytende media som Glykol – Metanol – Amin – Mud -omvendt osmose -etc

Med pumper fra 15 Kw til 1200 Kw. Alle kjente standarder som Atex – API – DNV- Norsok…

Vi er også forhandler av TORBO “Wet Sand Blasting Units“  for fuktig abrasiv overflatebehandling.

Støvfri fuktig ( ikke våt) abrasiv blåsing til SA 2,5 – 3. Ex – Atex godkjente maskiner levert i stort antall til industri -skip og offshore.

Disse to hovedproduktene kompletterer i mange tilfeller hverandre og i likhet med øvrige hovedforhandlere “world wide“ har vi stort sett samme produktportefølje da vi er og skal være spesialister innenfor vårt virkeområde.

I tillegg til nevnte hovedprodukter forhandler og tilpasser vi utstyr fra verdens ledende produsenter for optimal utnytelse av våre maskiner etter kundens spesifikasjoner. Det være seg dyser – standard eller spesialtilvirket – manipulatorer – eller håndholdt tilpasset maskinenes spesifikasjoner. Sammen med spesialslanger – verneutstyr og kursing sørger vi for at at bedriften har en optimal og sikker drift.

Vi skal- innenfor vårt produktområde være en “one stop supplier“ – hvor kunden ikke går herfra med uforrettet sak.

Som kunde hos HydroBar AS vil du kunne få arbeidsstudier og rapporter til de fleste innsatsområder – så slipper du å “prøve deg fram “.

Vi holder kurs i bruk av vannstråleverktøy og vi har ansatte med FROSIO og offshore sertifikater tilgjengelig for evaluering hos kunde etter deres krav. Likeledes trenet service personell og komplett utrustet servicevogn.

Service personell er tilgjengelig i Stavanger og Bergen , men som regel løser vi kundens utfordringer ved support.

Vi leverer KAMAT og Torbo Deler direkte og uten mellomledd til fabrikkenes listepriser

HydroBar AS har ved sine ansatte over 25-år erfaring i engineering , produksjon og leveranse av komplette løsninger etter kundens krav. Oppgradering og effektivisering av eksisterende kunders maskiner er også en stor del av vår virksomhet.

Med et godt utrustet lager og 24-timer service leverer vi direkte til kunde enten fra oss eller produsent.

Vi holder til 10-min fra Torp flyplass i Sandefjord og har ellers daglig leveranser “over natt“  fra våre produsenter.

Vi er den eneste sertifisert hovedforhandler og partner for KAMAT GmbH i Norge.

Likeledes er vi forhandler for TORBO “Wet Sand Blasting “systemer.

Vi som er ansatt i HydroBar har arbeidet med disse produktene og produsenter mer eller mindre kontinuerlig siden 1986 men da via et par andre selskaper. Grunnlegger av HydroBar ble den gang kontaktet av KAMAT GmbH og Torbo GmbH som ønsket hans medvirkning til aktivitet i Norge. Dette fortsatte i mange år og virksomheten ble etter en tid overtatt av et skandinavisk firma med vekslende hell hvorpå både Kamat GmbH og Torbo GmbH sa opp avtalene med skandinaviske selskapet.

Vår mann ble igjen kontaktet og UniMarine AS ble dannet og var i drift fra 1999 til 2014 da nok et selskap med store ambisjoner men med manglende kunnskaper kjøpte selskapet. Det varte i ca 2- år da de gikk konkurs.

Igjen ble vi kontaktet av Kamat og Torbo som oppfordret til dannelse av HydroBar som nå har en solid portefølje, og solid drift hvor alle leveranser utføres i samråd med produsenter for å ivareta kundens garantier og sikkerhet.

HydroBar AS skal ikke være et “supermarket“men en faglig kompetent leverandør som er personlig engasjert i kunden og kundens behov. Vi skal være nær kunden slik at han har optimalt utbytte av de produkter og tjenester som leveres fra HydroBar.

Dette var litt historie, men også en bekreftelse på at HydroBar AS er et “gammelt“ firma – i ny moderne drakt, med samme personell som fra starten – bortsett fra utvidelser i fagområde kvalitetssikring av overflate ( Frosio inspektør) samt selvfølgelig en betydelig utvikling og utvidelse i produktporteføljen og serviceapparat.

HydroBar AS har en genuin interesse i både produkter og ikke minst faget “Water Jetting Technology“ og “surface preparation“ – pumpeteknikk og utvikling.

Vi håper vi kan få bidra i din bedrift med våre og våre produsenters kunnskaper og erfaring . Det er på grunn av våre kunder vi har utviklet oss og fått den faglige kompetansen vi håper du også kan gjør bruk av.

Med vennlig hilsen
HydroBar AS