Om Derc Salotech B.V

Derc Salotech er en av den største mest komplette produsent og leverandør av utstyr for høytrykks applikasjoner.

HydroBar har forhandlet deres produkter i nær 20-år hvor vi har tilpasset og modifisert standarder der hvor dette har vært tjenlig for oppdragsgiver. Ellers er produktene ferdig produsert for enhver arbeidsoppgave, hvor HydroBar foretar den nødvendig beregning av utstyret og Derc Salotech leverer komplett etter dette.

Der hvor kunde har behov for spesial løsninger, kan vi beregne – konstruere -og produsere direkte tilpasninger. Leveransene er oftest direkte fra lager hos oss eller Derc Salotech.

I tillegg nyter vi godt av jobb rapporter og erfaringer innen områder som er vel kjent “world wide“ men som er relativt nye her i Skandinavia.

I samarbeide med Derc Salotech har vi tilpasset løsninger som er betydelig mer effektive enn hva som finnes av standarder – og vi har sammen et motto :

Derom vi ikke har det – kan vi produsere det.